دلو 13 1401

دایکندی : یک منطقۀ وسیع در گیزاب از وجود دشمن تصفیه شد

از ولایت دایکندی اطلاع رسیده است روز گذشته در جریان عملیات ” عـــزم ” منطقۀ تمزان در ولسوالی ولسوالی گیزاب بطور کامل از وجود دشمن تصفیه شده است .

منطقۀ مذکور که مشتمل بر مناطق سنگ شیخ ، رباتک ، پزمه ،نیکوزو اده ، بازارکهنه ، سره غوندۍ ، غرشینان و چهارباغ است ، اکنون در کنترول کامل مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد .

2015/6/7

Related posts