دلو 12 1401

خوست: 2 پوسته دشمن در نادرشاه کوت مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر دوپوسته دشمن درمنطقه مکتب نزدیک مرکزولسووالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts