دلو 12 1401

خوست: 2 عسکر درنادرشاه کوت با درازکوف کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم 2 عسکردشمن در ولسوالی نادرشاه کوت حمله کردند.

حمله ساعت 2 وسی دقیقه ظهر امروز درمنطقه ترکی صورت گرفت وهردو عسکر دشمن جابجا کشته شدند.

Related posts