دلو 09 1401

خوست: یک گزمه دشمن در صبری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن درولسوالی صبری ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت 6 وسی دقیقه عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts