دلو 13 1401

خوست: یک پوسته دشمن در نادرشاه کوت مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در منطقه تراکی ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست حمله راکتی نمودند.
حمله ساعت 7 صبح امروزصورت گرفت ودقیقا 7 مرمی هاوان به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts