دلو 09 1401

خوست: یک پوسته دشمن در علی شیر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برپوسته دشمن درمنطقه تانه ببرک ولسوالی علی شیرو لایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت،نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران،ساختمان پوسته خساره مند گردید واما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts