دلو 13 1401

خوست: یک پوسته دشمن درنزدیک مرکز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در نزدیک مرکزولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز بر پوسته دشمن که دریک کیلومتری شهر موقعیت دارد، صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts