دلو 12 1401

خوست: یک عراده رینجر در نادرشاه کوت حریق گردید

به اساس خبر، یک عراده رینجر دشمن در نادرشاه کوت ولایت خوست مورد حمله قرارگرفت.

حمله ساعت 11 چاشت امروز درمنطقه الماری صورت گرفت ویک عراده رینجر مورد اصابت قرارگرفت وکاملا تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts