دلو 12 1401

خوست: یک تانگ در علی شیر تخریب و4 تن ولیس دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک گزمه پولیس سرحدی در منطقه تانه ببرک ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه دیشب صورت گرفت که دراثرآن، 4 تن پولیس کشته ویک تانگ تخریب گردید.

Related posts