دلو 12 1401

خوست: ماین 3 تن پولیس را هلاک ساخت

به اساس خبر، دراثریک انفجار در نزدیک ساختمان جدید ولایت خوست ، 3 تن پولیس کشته شدند.

انفجار ساعت 5 وسی دقیقه عصر امروز صورت گرفت.

Related posts