دلو 14 1401

خوست: ماین عساکر مزدور را در موسی خیل هدف قرار داد

به اساس خبر، ماین در ولسوالی موسی خیل ولایت خوست عساکر مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 10 بجه دیشب درمنطقه تندی بر عساکردشمن که غرض کمک به ولسوالی روان بودند، صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts