دلو 13 1401

خوست: ماین در نادرشاه کوت عساکر دشمن را هدف قرارداد

به اساس خبر، ماین در منطقه شمباوت ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 9 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به نه امده است.

Related posts