دلو 09 1401

خوست: ماین درنزدیک مرکز، 2 عسکر مزدور را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در منطقه پرم باغ درنزدیک مرکزولایت خوست عساکر کمپاین را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرکشته ویک تن دیگر شدیدا زخم برداشت.

Related posts