دلو 14 1401

خوست: درحمله بر قوای دشمن درموسی خیل،1 رینجر نابود و4 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برقوای دشمن در ولسوالی موسی خیل ولایت خوست حمله کردند.
حمله ساعت 12 بجه دیشب بر قوای دشمن که شامل 25 عراده موتر بود، که غرض برهم شکستن محاصره ولسوالی آمده بودند، صورت گرفت که در نتیجه ان، یک عراده رینجر مورد اصابت قرارگرفت وکاملا تخریب گردید و4 عسکردران کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند وقوای دشمن بعد از تحمل تلفات سنگین عقب فرار کردند.

Related posts