دلو 14 1401

خوست: دراثریک انفجار در علی شیر، یک داکتر اردوی اجیر کشته شد

به اساس خبر، ماین در ولسوالی علی شیر ولایت خوست عساکر اردوی اجیر را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 8 صبح امروز بالای عساکر کمپاین شینکی صورت گرفت که دراثران، یک داکتر کمپاین کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts