دلو 09 1401

خبرهای باقی مانده از تاریخ 2015/5/30

دو عسکر اجیر در خاص ارزگان کشته شدند
از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 10 بجه ، در منطقۀ مکتب نزدیک مرکز ولسوالی خاص ارزگان ، 2 عسکر اجیر در جریان حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی بهلاکت رسیده اند .
2015/5/30
 
بادغیس : یک قومندان اربکی در قادس هلاک و 2 تن دیگر زنده دستگیر شدند
از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 2 بجه ، در منطقۀ جوالغ ولسوالی قادس ، یک پوستۀ ملیشه های اربکی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .
در این عملیات که دو ساعت دوام داشت، در طی آن قومندان پوسته – حاجی اختر – جابجا بهلاکت رسید و 3 تن دیگر زخمی گردیدند و فرزند حاجی اختر که یک اربکی بود ، بهمراه یک اربکی دیگر زنده دستگیر گردید .
در پایان این عملیات دو میل کلاشنکوف و یک قبضه تفنگچه بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .
حاجی اختر همیشه از طرف ادارۀ اجیر گردهمایی هایی را به نام صلح در این ولسوالی دایر می کرد و مردم را برای پروسۀ اربکی سازی دعوت می کرد .
2015/5/30
 
فاریاب : 4 تن از اجیران در چهلگزی کشته و مجروح شدند
از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است دیشب حوالی ساعت 11 بجه ، در منطقۀ هزارقلعۀ ولسوالی چهلگزی ، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .
در این عملیات دو تن از اجیران داخلی جابجا بهلاکت رسیده و 2 تن دیگر زخمی شده اند .
2015/5/30
 
 
فراه : 3 تن پولیس اجیر در فراه رود کشته و زخمی شدند
از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 8 صبح ، در ولسوالی فراه رود ، منسوبین پولیس اجیر هدف انفجار تاکتیکی ماین قرار گرفته اند .
در این انفجار که نزدیک پمپ وهاب خان بر گزمۀ پیادۀ دشمن صورت گرفت، یک تن پولیس اجیر در اثر آن جابجا بهلاکت رسید و 2 تن دیگر بشدت زخمی شدند .
2015/5/30
 
هلمند : یک موتر زرهی دشمن در سنگین انفجار داده شد
امروز حوالی ساعت 12 ظهر، یک موتر زرهی دشمن اجیر در بازار ولسوالی سنگین هدف انفجار ماین قرار گرفته است .
در این انفجار موتر دشمن کاملا تخریب گردید و تمام سرنشین آن کشته و زخمی شدند .
2015/5/30
 
دو پولیس اجیر در شهر قندهار کشته شدند
امروز حوالی ساعت 4 بامداد، یک رینجر پولیس اجیر در شهر قندهار هدف انفجار ماین قرار گرفته است .
در این انفجار که حوزۀ امنیتی 8 این شهر نزدیک رادیو استیشن کلید صورت گرفت، موتر دشمن کاملا تخریب گردید و 2 تن پولیس اجیر در آن جابجا کشته شدند .
2015/5/30
 
قندهار : یک موتر زرهی در دامان منهدم گردید
امروز حوالی ساعت 11 ظهر، یک موتر زرهی دشمن اجیر در ولسوالی دامان ولایت قندهار هدف انفجار ماین قرار گرفته است .
در این انفجار که نردیک سرحد ولسوالی شهر صفا صورت گرفت، موتر دشمن 3 قطعه گردید و تمام سرنشینان اجیر آن جابجا کشته شدند .
2015/5/30
 
ارزگان : 3 موتر دشمن در دهراود تخریب گردید
از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 11 ظهر، در منطقۀ دیوانه ورخ ولسوالی دهراود ، عساکر اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامیت قرار گرفته اند .
در این عملیات که تا حوالی عصر دوام داشت، 2 موتر زرهی و یک تانک زرهی دشمن اجیر کاملا تخریب گردید و 12 تن از عساکر اجیر ، پولیس و ملیشه های اربکی در آن جابجا کشته شدند .
در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز مجروح گردیده و 2 تن دیگر بمقام شهادت نایل گردیدند . تقبلهماالله
قابل یاد آوری است که عساکر اجیر از 3 روز به این سو از پوسته های امنیتی شان فرار کرده اند و هرگاه به طرف سرک و شاهراه بیایند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته و باز مجبور به فرار می شوند .
2015/5/30
 
هلمند : عساکر دشمن از یک قرارگاه شان پا بفرار گذاشتند
از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه ، در منطقۀ جلال الدین ولسوالی نوزاد ، عساکر اجیر از یک قرارگاه کلان شان پا بفرار گذاشتند و هم اکنون منطقه در کنترول کامل مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد .
2015/5/30
 
فاریاب : دو اربکی در گرزیوان کشته و زخمی شدند
از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 9 بجه ، در منطقۀ یوخن ولسوالی گرزیوان ، ملیشه های اربکی هدف انفجار ماین قرار گرفته اند .
در این انفجار یک تن اربکی جابجا بهلاکت رسیده و یک تن دیگر بشدت زخمی شده است .
2015/5/30
 
فراه : 2 قومندان و یک محافظش در خاکسفید کشته شدند
از ولایت فراهاطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 8 بجه ، در منطقۀ خوس ولسوالی خاکسفید یک قومندان فعال و ظالم دشمن – حاجی مهربان – در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی بهلاکت رسیده است .
قابل ذکرست که قومندان مذکور از طول سیزده سال گذشته به این سو با ادارۀ اجیر کار می کرد و با ظلم و وحشی گری خود بالای مردم ملکی بسیار مشهور بود.
همچنین امروز حوالی ساعت 4 عصر، یک موتر رینجر قومندان پوستۀ دشمن – محمود – نزدیک پمپ حاجی وهاب خان هدف انفحار ماین قرار گرفته است .
در انی انفجار موتر رینجر دشمن کاملا تخریب گردید و قومندان اجیر بهمراه محافظ خود جابجا بهلاکت رسید .
در همین حال حوالی ساعت 8 صبح ، منسوبین پولیس اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفتند که در اثر آن یک تن پولیس جابجا بهلاکت رسید و 2 تن دیگر بشدت زخمی شدند .
2015/5/30
 
فاریاب : 2 تن اربکی در قیصار بمجاهدین پیوستند
از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که امروز صبح دو تن اربکی – غوث الدین ولد عبدالحق و محمود ولد عبدالرحیم – در ولسوالی قیصار بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .
اربکی های مذکور باشندگان منطقۀ شاخ این ولسوالی هستند که پس از درک حقایق با یک میل کلاشنکوف نزد مجاهدین امارت اسلامی آمدند .
2015/5/30
 
فاریاب : 7 تن در چهلگزی بمجاهدین پیوستند
از ولایت فاریاب خبر رسیده است که امروز صبح در ولسوالی چهلگزی ، 5 تن پولیس –  خان محمد  ولد جمال الدین ، میراغا  ولد ولی جان ، قدرت الله  ولد  عبدالمجید، غلام حضرت ولد غلام صدیق و قدرت الله ولد  رحیم  –  و 2 تن اربکی – ثمرالدین ولد عین الدین و محمد ولد نظر– باشندگان منطقۀ چهارشمنبه و هزارقلعه ، پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .
2015/5/30
 
غور : یک عسکر در دولینه بهلاکت رسید
ا زولایت غور اطلاع رسیده است که امروز صبح در مربوطات ولسوالی دولینه ، یک عسکر ادارۀ اجیر در طی کمین مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شد و یک عراده موتر سایکل از وی بغمنیمت مجاهدین در آمد .
2015/5/30

Related posts