دلو 14 1401

خبرتازه: یک فروند طیاره عساکر اشغالگر در کوه صافی سرنگون گردید

به اساس یک خبرتازه، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم یک فروند طیاره جنگی عساکر اشغالگر را در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان سرنگون ساختند.
طیاره یاد شده حوالی دیشب بالای منطقه کاریزگی بمباران مینمود که توسط مجاهدین هدف قرارگرفت وسرنگون گردید.
شاهدان عینی میگویند که طیاره دشمن کاملا نابود گردید وتمامی عمله آن طعمه حریق گشتند وتوته وپارچه های طیاره هنوز درمنطقه افتیده است.

Related posts