دلو 09 1401

خبرتازه: ولسوالی یمگان ولایت بدخشان فتح شد

گذارش های رسیده از ولایت بدخشان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ ” عــزم ” ولسوالی یمگان این ولایت را  و پوسته های اطراف آنرا بطور کامل فتح نمود ه اند.

گذارش می افزاید که ساعت 7 صبح امروز مجاهدن امارت اسلامی بر ولسوالی، قومندانی امنیه، وپوسته های ماحول آن حملۀ گسترده  شدیدی را آغاز نمودند که این درگیری تا ساعت 10 چاشت ادامه یافت .

در این عملیات تمام پوسته های دشمن ومقر قومندانی امنیه وولسوالی متذکره تحت تصرف کامل مجاهدین قرارگرفت وشمار زیادی از عساکردشمن کشته وشمار دیگر به اسارت گرفته شدند.

وبرعلاوه مقدار زیاد سلاح ومهمات نیز به دست مجاهدین غنیمت افتیده است.

جزئیات بیشتر آن ، بعدا به نشر می رسد.

Related posts