دلو 09 1401

خبرتازه: خوگیانی ؛ ولسوالی مهم غزنی فتح گردید

به اساس یک خبر تازه، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم، ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی را فتح نموده اند.

خبرمی افزاید ، ولسوالی خوگیانی که با شهر غزنی در فاصله نزدیک موقعیت دارد، تحت محاصره شدید مجاهدین قرار داشت که امروز طی یک حمله وسیعی کاملا فتح گردید .

و

در این عملیات 10 عسکر کشته و8 تن دیگر شدیدا زخمی شدند ویک تانگ ویک عراده موتر محاربوی نیز نابود گردید ومقادیر زیادی سلاح ومهمات بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمد .

دراین نبرد 5 تن ازمجاهدین نیز جراحت خفیف برداشته اند که الحمد الله وضعیت صحی آنان قابل اطمینان خوانده شده است.

این فتوحات درحالی است که مجاهدین طی عملیات العزم مناطق زیادی را که  تحت کنترول دشمن قرار دارد پاکسازی مینمایند وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی نیز وارد کرده اند که در طی آن  دشمن نهایت سراسیمه گردیده وامید فتح وپیروزی مجاهدین ملت مظلوم افغان را متیقن ساخته است.

Related posts