دلو 12 1401

حمید بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهور قبلی ایران،‌ دستگیر شده است

گزارشهای خبری از ایران می رسانند که حمید بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهور قبلی ایران،‌ دستگیر شده است.

حمید بقایی در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست سازمان میراث فرهنگی را برعهده داشت . او همچنین با حفظ این مقام، به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری منصوب شده بود. محمود احمدی‌نژاد همچنین او را بعنوان نماینده ویژه برگزیده بود که با مخالفت شدید مسئولان بلند پایۀ ایران مواجه گردید.

چند وقت پیش محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران به اتهام فساد مالی محکوم به 5 سال محبس شده و بازداشت گردیده بود.

دولت ایران در صحبت با رسانه ها از جزئیات بازداشت حمید بقایی دیگر معاون احمدی نژاد چیزی نگفت اما گفته می شود او هم در پی دوسیۀ مشابه (فساد مالی) بازداشت شده است.

سعید افغان

Related posts