دلو 12 1401

حمله موشکی بر پایگاه امریکایی ها در میدان هوایی بگرام

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر پایگاه امریکایی ها در میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله موشکی نمودند.
حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز صورت گرفت ودقیقا به اطاق های رهایشی عساکر امریکایی اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts