دلو 09 1401

حمله موشکی بر میدان هوایی بگرام

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله کردند.

حمله ساعت 4 صبح امروز صورت گرفت ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثرآن به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts