دلو 12 1401

حمله بر یک گزمه پولیس درنزدیک شهر غزنی

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه پولیس در نزدیک شهر غزنی حمله کردند.
حمله ساعت 11 چاشت امروز درمنطقه سنگان صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس زخم برداشت.
2015-05-31

Related posts