دلو 14 1401

حمله بریک گزمه دشمن در ولسوالی سیداباد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن درمنطقه شش قلعه ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 11 وسی دقیقه چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts