دلو 09 1401

حمله بریک پوسته دشمن در ولسوالی غازی آباد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی غازی اباد حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت نبرد تا 12 ظهر ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts