دلو 13 1401

جوزجان: 5 عسکر دشمن در قرقین کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر عساکردشمن در منطقه دینار ولسوالی قرقین ولسوالی جوزجان حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح دیروز صورت گرفت ،نبرد تا پایان روز ادامه یافت که دراثران، 2 عسکر کشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند ویک تن از مجاهدین شهید و2 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts