دلو 09 1401

جوزجان: یک پوسته دشمن در آقچه فتح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک پوسته دشمن را در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان فتح نمودند.

پوسته یاد شده که درمنطقه قره بوین موقعیت داشت ساعت 11 چاشت دیروز صورت گرفت که بعد از مقاومت اندک فتح گردید ودر پوسته مقادیر زیاد سلاح ومهمات غنیمت گرفته شد وعساکر مستقر دران به فرار موفق شدند.

Related posts