دلو 14 1401

جوزجان : یک پوسته دشمن درنزدیک شبرغان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه مهتاب نزدیک شبرغان مرکزولایت جوزجان حمله کردند.
حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts