دلو 13 1401

جوزجان: یک پوسته دشمن درنزدیک شبرغان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در نزدیک مرکز ولایت جوزجان حمله کردند.

حمله ساعت 11 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts