دلو 13 1401

جوزجان: ماین در فیض آباد عساکردشمن را هدف قرار داد

به اساس خبر، ماین درو لسوالی فیض آباد ولایت جوزجان عساکراردوی اجیر را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts