دلو 09 1401

جوزجان: دراثریک انفجار در درزاب، قومندان با 3 تن افراد اربکی اش کشته شدند

به اساس خبر، رینجر قومندان غنی بای اربکی در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 12 بجه دیشب درنزدیک مرکز آن ولسووالی صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید وقومندان غنی بای با 3 تن اربکی اش جابجا کشته شدند.

Related posts