دلو 09 1401

جنایات جنگی ماه مــــی

بتاریخ اول ماه مـی سال 2015 میلادی عساکر داخلی بر قریهء باغتو در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل چاپه زدند که در هنگام تلاشی فرزند یکی از باشندگان بنام حاجی عبدالباری را دستگیر و با خود بردند.
بتاریخ 4 مـــی در منطقهء بارتخت ولسوالی شیندند ولایت هـــرات عساکر داخلی بر یک موترسایکل سوار فیـــر کردند که در نتیجه یک خانم شهید و یک مرد زخمی گردید.
بتاریخ 4 مــــی در منطقهء دیوانه خانه در ولسوالی المـــار ولایت فاریــــاب بعد از درگیری بین طالبان و عساکر داخلی ، نیروهای حکومتی بر منطقه مرمی های هاوان فیر کردند که بر مناطق مسکونی اصابت کردند که چهار کودک و ملا امام مسجد زخمی شدند.
بتاریخ 5 مـــــی در قریهء شوراب ولسوالی بالابلوک ولایت فـــــراه در انداخت های هاوان عساکر داخلی که بر یک منزل مسکونی اصابت کرد، یک کودک به شهادت رسید.
بتاریخ 7 مـــــی عساکر اشغالگر خارجی در گجرخیل ولسوالی بگرام ولایت پروان بر نمازگذاران فیر کردند که در نتیجه یک تن به شدت زخمی گردید، مردم منطقه در عکس العمل این جنایت اشغالگران دست به مظاهره زده و شاهراه بین کاپیســا و پــــروان را بر روی ترافیک بستند، مظاهره کنندگان شعارهای مرگ بر امریکا سر میدادند.
بتاریخ 9 مـــــی عساکر داخلی در بازار ولسوالی شیندند ولایت هـــرات یک فرد ملکی را به شهادت رساندند، در عکس العمل به رویداد مذکور باشندگان شیندند در بازار شهر دست به مظاهره زدند و خواهان محاکمهء مجرم شدند.
بتاریخ 10 مــــی اشغالگران خارجی با همکاری عساکر داخلی در مناطق خیر منی و ژوری ولسوالی خوگیانو ولایت ننگرهار دست به عملیات زدند که در جریان ان بشمول ملک نقیب الله دو زن از اعضای خانوادهء او را به شهادت رساندند و دها تن دیگر از باشندگان منطقه را دستگیر و زندانی کردند، بر اساس گفته های مردم منطقه عساکر همچنین از خانه های آنان اجناس قیمتی و پول نقد را دزدیده اند.
بتاریخ 13 مـــــی در منطقهء امـبیـــر ولسوالی قرغـــی ولایت لغمان در نتیجهء بمباری طیارات اشغالگران خارجی  دو فرد ملکی که برای شکار به دشت رفته بودند شهید گردیده و یکتن دیگرشان زخمی گردید.
 
بتاریخ 14 مـــی عساکر داخلی در مربوطات ولسوالی جــرم ولایت بدخشان یک فرد ملکی را به شهادت رساندند.
بتاریخ 14 مــــی باشندگان ولسووالی شلگر ولایت غــــزنی به رسانه ها گفتند که اربکی های باشندگان 14 قریه در ولسوالی مذکور را مجبور ته کوچ کردن و ترک منطقه کرده اند، انها گفتند که اربکی ها بر خانه های آنان چاپه میزنند با عناوین، نام ها و اتهامات نادرست مردم را متهم کرده ، دستگیر نموده و شکنجه و لت وکوب می کنند و بعدا در بدل پول آزاد می کنند.
طبق گفته های باشندگان ، اربکی ها در چند روز گذشته 17 تن را از قریهء شهبازو، 18 تن را از قریه ء خــــز، 16 تن را از قریهء مرادی، 14 تن را از قریهء آتــــل، 11 تن را از قریهء غـــوله، 12 تن را از قریهء میدادوال، 10 تن را از قریهء دبــــــلی، 10 را از قریهء عاقـــــــل، 14 تن را از قریهء گلـــــــو، 9 تن را از قریهء خوشحال، 12 تن را از قریهء رستــــــم، 13 تن را از قریهء منـــار، و 18 تن را از قریهء نظران دستگیر کرده اند تعدادی را در پوسته های خود زندانی کرده و بعضی ها را به مرکز ولسوالی انتقال داده اند.
انها همچنین افزوده اند که برای رهایی فرزندان خود به مرکز ولسوالی رفتند اما لطف الله کامران و سلطان جاسو قومندانهای اربکی ها برایشان گفتند که باید در کنار انها بایستند و سلاح بدست بگیرند و یا هم باید از منطقه کوچ کنند.
 
بتاریخ 15 مـــــی در ساحات خاشبین و استرب ولسوالی وردوج ولایت بدخشان  در نتیجهء انداخت های توپخانه ای و هاوان عساکر داخلی که بر منازل مسکونی اصابت نمود، سه (3) کودک شهید و بشمول دو زن، دو مرد نیز زخمی شدند. قابل یاداوری است که در حملات توپخانه ای چهار (4) منزل مسکونی نیز تخریب گردیده است.
بتاریخ 16 مـــــی در ساحهء زیمنیو منطقهء زیولات ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ  در نتیجهء انداخت  مرمی های هاوان سه کودک زخمی شدند.
بتاریخ 17 مـــــی در نزدیکی مارکیت صرافی در شهر قندهار عساکر جنرال رازق یک درایور تکسی را به شهادت رساندند.
بتاریخ 18 مـــــی در منطقهء شش قلعهء ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ، طیارات اشغالگران خارجی بر یک منزل مسکونی بمباری کردند که منجر به شهادت یکتن و زخمی شدن تعدادی دیگر گردید، بر اساس گفته های شاعدان عینی این بمباری بعد از ان انجام شد که یک عراده تانک نیروهای خارجی در منطقه با ماین جاسازی شده برخورد کرده و همراه با عساکر سوار در ان از بین رفت.
بتاریخ 20 مـــــی باشندگان ولسوالی بغلان مرکزی در ولایت بغلان به رسانه ها گفته اند که : در عملیات های حکومت مشترک کابل که از مدت بیست روز بدینسود جریان دارد 10 ده تن افراد ملکی شهید گردیده و 28 بیست و هشت تن دیگر زخمی شده اند، آنها افزودند که شهداء و زخمی ها شامل زنان و کودکان میشوند.
بتاریخ 21 مـــی در منطقهء کتار المازو ولسوالی وته پور ولایت کنــــــر در نتیجهء بمباری اشغالگران خارجی سه فرد ملکی که در حال رفتن به منازل خود بودند را به شهادت رساندند.
بتاریخ 21 مــــی در منطقهء مقبلو غونزی ولسوالی پتان ولایت پکتیا عساکر داخلی در نتیجهء انداخت های توپخانه ای که بر منازل مسکونی اصابت کرد یک زن و دو کودک زخمی شدند.
بتاریخ 27 مــــی در ساحات کاریــــز و زاره شار ولسوالی خوگیانی ولایت غـــــزنی عساکر داخلی بر ساحات مسکونی هاوان فیر کردند که بشمول دو زن ، دو دختر خردسال نیز زخمی شدند.
بتاریخ 31 مـــــی عساکر داخلی بر قریهء تورخیل ولسوالی برکی برک ولایت لوگر چاپه زدند که در جریان تلاشی زیانهای مالی به مردم وارد کردند، بعد از ان عساکر مناطق مذکور را هدف حملات هاوان قرار دادند که یک مرمی بر یک مکتب اصابت کرده و منجر به شهادت یک معلم گردید و مرمی های دیگری که بر ساحات مسکونی اصابت کرده بودند منجر به زخمی شدن دو زن، یک کودک و یک محاسن سفید گردید.
مأخذها :[ رادیوی بي بي سي ،ازادي = ،افغان اسلامي اژانس ،پژواک ،خبریال  ویب سایتهای ،لراوبر= ،نن تکی آسیا=وبینوا=]

Related posts