دلو 09 1401

جنایات جـنـگی ( مارچ)

بتاریخ 2 ماه مارچ 2015 میلادی در ساحهء وای کوندی منطقهء جلاله در ولسوالی غازی اباد ولایت کـنر در نتیجهء فیر میزائیل و مرمی های هاوان ، دو کودک به شهادت رسیدند.

بتاریخ 2 مارچ در قریهء شارگی ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ قوتهای خارجی به همکاری عساکر داخلی بر منازل مسکونی چاپه انداختند که در نتیجهء چاپه و تلاشی منازل علاوه بر اینکه زیانها و خساراتی به مردم وارد کرد، دو تن از باشندگان ملکی را دستگیر و با خود بردند.
بتاریخ 10 مارچ در منطقهء کنسک ولسوالی بالابلوک ولایت فراه در فیر و انداخت های توپخانه ای عساکر داخلی یک فرد ملکی به شهادت رسیده و دو تن دیگر به شدت زخمی شدند.
بتاریخ 11 مارچ در نتیجهء ظلم و وحشت ملیشه های اربکی در قریهء غبرگون ولسوالی شولگر ولایت غزنی یک فرد ملکی بنام عمر را از تراکتور خود پائین کرده و به شهادت رساندند.
بتاریخ 14 مارچ عساکر اجیر داخلی یک فرد ملکی بنام عبدالحکیم را در قریهء فنی ولسوالی گیرو در ولایت غزنی به شهادت رساندند.
بتاریخ 17 مارچ بعد از درگیری بین طالبان  با عساکر داخلی و اربکی ها در قریهء میوند و سره بغل در ولسوالی میوند ولایت قندهار ، اربکی ها دو فرد ملکی را گرفتار و به شهادت رساندند، بر اساس گفته های شاهدان عینی عساکر اجیر از منطقه اجناس و وسائل ملکی مردم و باشندگان از قبیل 20موتر سایکل، 5 عراده موتر، ماشین آلات برما و تعداد کثیری از شمسی( آئینه های خورشیدی) را غارت کردند
بتاریخ 19 مارچ در منطقهء گرماغه ، ولسوالی چرخ ولایت لـوگـر در نتیجهء فیر عساکر داخلی 3 کودک به شهادت رسیدند.
بتاریخ 23 مارچ در منطقهء قاضی قلعه در نزدیکی مرکز ولایت غزنی در فیر و انداخت مرمی های هاوان توسط عساکر اجیر داخلی 5 تن از کودکان که در یک میدان بازی مشغول کرکیت بودند، شهید گردیدند و 7 هفت تن دیگر زخمی شدند. در اعتراض به رویداد مذکور مردم ملکی در ولایت غـزنـی مظاهراتی را انجام دادند و اجساد قربانیان را تا شام آنروز در مقابل مقام ولایت گذاشته بودند. مظاهره کنندگان خواهانان محاکمهء عاملین این رویداد بودند.
بتاریخ 26 مارچ باشندگان ولسوالی چرخ ولایت لوگر و ولسوالی اندر ولایت غزنی به رسانه ها گفتند که : عساکر اردو، پولیس و ملیشه های اربکی باشندگان ملکی را بنام عملیات مورد آزار و اذیت قرار میدهند، به خانه هایشان به بهانه های مختلف داخل میشوند، اجناس قیمتی، پول نقد و افراد را دستگیر و با خود میبرند و بعدا در بدل پول آزادشان می کند، مردم از حکومت میخواهد که جلو خودسریهای نیروهای نظامی و ملیشه ها را بگیرند و یا آنان را به مراکزشان بفرستد.
بتاریخ 26 مارچ در نتیجهء فیر و انداخت مرمی های هاوان که بر یک خانه در منطقهء علی قلعه در ولسوالی ده یک ولایت غـزنـی اصابت کرد، 4 چهارتن از اعضای یک خانواده بشمول دو کودک شهید گردیده و دو کودک و چهار زن دیگر زخمی شدند.
بتاریخ 29 مارچ  مردم ملکی در شهر غزنی و در مقابل دفتر والی راهپیمائی اعتراضی انجام دادند، مردم میگفتند که : در ولسوالی های ده یک و اندر عساکر داخلی در جریان عملیاتشان تاکنون بیشتر از 70 تن از مردم ملکی و باشندگان محل را شهید و زخمی کرده اند، قابل یاآوری است که مقامات ولایت غـزنـی این ادعای مردم را تائید کرده و گفته است که این مسئله مربوط ما نمیشود و نیروهای اردو از مسئولین خود هدایت میگیرند.
بتاریخ 29 مارچ  رسانه ها راپورهایی را به نشر سپردند که : نیروهای امنیتی داخلی در جریان عملیات ذوالفقار در ولسوالی سنگین ولایت هلمند صدها باب منزل و خانه های مردم ملکی و باشندگان محل را تخریب و ویران کرده است، شاهدان عینی به رسانه های گفتند که در قسمت پائین ولسوالی به امتداد ده کلیومتر منازل و حولی های مردم توسط بلدوزر تخریب گردید و انها صرف توانستند خود را از خانه هایشان بیرون کرده و مابقی وسائل در زیر خاک دفن شدند. مردم تعداد منازل تخریب شده و موقعیت انان را به شرح ذیل بیان کرده اند.
حاجي نعمت الله ، پیروزو ،حاجي ظاهر شیله، چمنان ، قریهء حاجي عبدالرحمن ، احمدزو،قریهء حاجي میرا جان  ،قریهء حاجي شاغاسي اکا ،قریهء حاجي محمد گل ،قریهء حاجي خدایداد ،حاجي گل شیله ،حاجي حمید اکا شیله ،حاجي گل بابا شیله ،حاجي دراني شیله ، شکر شیله ،قریهء  حاجي رحم الدین ،قریهء حاجي ملاصمد  ،قریهء حاجي لالي اغا ،قریهء سره موسی جان  ،دو قریه در پائین بریشناکوت و تعدادی از قریه ها و خانه های دیگر که تعداد انان به بیش از هزار 1000 باب منزل میرسد را توسط بلدوز ویران ساختند.
طبق گفته های مردم و باشندگان محل که انها تا پایتخت کابل و قندهار رفته و شکایات خود را به مقامات سپرده اند اما تاکنون کسی به فریاد انان رسیدگی نکرده است.
بتاریخ 30 مارچ در منطقهء سرده ولسوالی شلگر ولایت غـزنـی در نتیجهء فیر و انداخت مرمی های هاوان که بر منزل مسکونی اصابت کرد، یک فرد ملکی شهید و چهار تن دیگر زخمی شدند.
بتاریخ 30 ماه مارچ عساکر داخلی بر مناطق لوره و خنجای ولسوالی سیدآباد در میدان وردگ چاپه انداختند که در جریان تلاشی خسارات زیادی به مردم وارد کرده و همچنین چهار تن از اهالی محل را نیز دستگیر و با خود بردند.
 
مأخذها :[رادیوی بي بي سي ،ازادي = ،افغان اسلامي اژانس ،پژواک ،خبریال ویب سایت ،لراوبر= ،نن تکی اسیا=وبینوا=]

Related posts