دلو 13 1401

جزئیات تازه: 3 پوسته در وته پور فتح و8 عسکرکشته و5 تن دیگر زخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بر بیس مرکزی، بیس مناگی، کندک وپوسته های پیرونی در ولسوالی وته پور ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز صورت گرفت ، نبرد تا 5 عصر ادامه یافت که دراثران،3 پوسته دشمن درمنطقه پیرونی کاملا فتح گردید و8 عسکر مزدور جابجا کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند و5 تن ازمجاهدین نیز درجریان زدو خورد زخمی شدند.

Related posts