دلو 18 1401

تخار: قومندان با 3 عسکر در اشکمش با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، شاولی قومندان اربکی با تن از افراد اش در ولسوالی اشکمش ولایت تخار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

قومندان شاولی ساعت 10 چاشت دیروز دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه درمنطقه کوکه بلاق بامجاهدین پیوست.

و3 میل کلاشنکوف،یک عراده موتر سایکل ومقادیر زیاد مهمات را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.

Related posts