دلو 13 1401

تخار: دراثر حمله بر پوسته های دشمن وانفجارات در اشکمش، 20 عسکرمزدور کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در ولسوالی اشکمش ولایت تخار حمله کردند وموتر های عساکر کمکی در مسیر را هدف انفجارات قرارگرفت.

حمله ساعت 4 صبح امروز در مربوطات آن ولسوالی بر دو پوسته دشمن صورت گرفت که دراثران، برعلاوه از خساره خساره ساختمان ولسوالی،6 عسکرکشته و4 تن دیگر زخمی شدند.

خبرمی افزاید، همزمان رینجر های اردوی اجیر که از ولسوالی عساکر کمکی می آوردند، نیز شکار ماین گردید که دراثران، رینجر تخریب گردید و8 عسکر دران جابجا کشته شدند.

همچنان یک عراده موتر ملیشه های اربکی درمنطقه گرگ نیز برای کمک روان بودند، شکار ماین گردید و6 تن اربکی دران کشته وموتر نوع سراچه آنان نابود گردید.

Related posts