دلو 09 1401

بلخ: یک پوسته دشمن در چهاربولک فتح و2 موتر سایکل غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته اربکی ها را در منطقه خواجه رشنایی ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ فتح نمودند.

پوسته یاد شده ساعت 12 بجه دیشب مورد حمله قرارگرفت وبعد از مقاومت اندک، فتح گردید واربکی های آن به فرار موفق شدند.

مجاهدین در پوسته 2 موتر سایکل ودیگر سامان آلات لازم را غنیمت گرفتند.

Related posts