دلو 09 1401

بلخ: یک صاحب منصب اردوی مزدور در دهدادی کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک صاحب منصب اردوی مزدور را در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به قتل رساندند.

صاحب منصب یاد شده که شمس الله نام داشت عمل 11 چاشت امروز درچهار راهی قلعه جنگی طی یک حمله چریکی کشته شد.

Related posts