دلو 14 1401

بلخ: یک تن پولیس در چاهی کشته وسلاح وموتر سایکل آن غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن پولیس را در ولسوالی چاهی ولایت بلخ به قتل رساندند.

پولیس یاد شده ساعت 3 بعد ازظهر دیروز درنزدیک مرکز آن ولسوالی کشته شد ویک میل کلاشنکوف وموتر سایکل اش نیز غنیمت برده شد.

Related posts