دلو 09 1401

بلخ: دراثر انفجار بریک رینجر، یک تن پولیس کشته شد

به اساس خبر، یک رینجر پولیس درنزدیک مرکز ولایت بلخ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید ویک تن پولیس دران کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts