دلو 12 1401

بلخ: دراثریک انفجار یک کارمند امنیت به قتل رسید

به اساس خبر، یک عراده رینجر اردوی اجیر درمنطقه دشت شور نزدیک مرکزولایت بلخ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 7 وسی دقیقه شام دیروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید ویک کارمند امنیت دران کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts