دلو 14 1401

بقیه اخبار دیروز مورخ 2015/7/26

غزنی: 2 تن اربکی در گیلان با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 2 تن اربکی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

اربکی های یاد شده هریک محب الله فرزند حاجی محمد باشنده قریه مریان وجان محمد فرزند داد محمد باشنده قریه سپین تک دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز بامجاهدین پیوستند واسلحه شان را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.

2015-07-26

—————————————————————————————————

کابل: یک پوسته دشمن در قره باغ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته جنرال شفیق در ولسوالی قره باغ ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت 2 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

2015-07-26

—————————————————————————————————

دو پوسته دشمن در غازی آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در ولسوالی غازی آباد حمله کردند.

حمله ساعت 9 بجه دیشب درمنطقه هفت پوسته وانگار صورت گرفت،نبرد تا 12 ظهر ادامه یافت که دراثران، ساختمان مراکز دشمن خساره مند گردید ویک عسکر دران کشته شد.

2015-07-26

—————————————————————————————————

کابل: یک رینجر پولیس در کلکان شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک رینجر پولیس در ولسوالی کلکان ولایت کابل شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 2 بجه دیشب درمنطقه آقاسرای صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

2015-07-26

—————————————————————————————————

غزنی: یک پوسته در شلگر فتح و11 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک پوسته ملیشه های اربکی را در ولسوالی شلگرولایت غزنی فتح نمودند.

پوسته یاد شده که درمنطقه گندیر موقعیت داشت ، ساعت یک بجه دیشب مورد حمله قرار گرفت که بعد از مقاومت اندک، فتح گردید و7 تن اربکی دران کشته و4 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

خبرمیگوید که در پوسته یاد شده 6 میل کلاشنکوف،2000 مرمی آن،1 میل راکت، 7 میل راکت،یک میل پیکا و3000 مرمی آن، یک موتر سایکل ومقادیر زیاد مهمات را نیز مجاهدین غنیمت گرفتند.

و2 عراده موترسایکل نیز درپوسته متذکره حریق گردیده است.

خبرمی افزاید، عمل 5 صبح آن عساکر کمکی وارد منطقه شدند که با انان نیز نبرد صورت گرفت و4 عسکر آنان نیز کشته شدند.

2015-07-26

——————————————————————————————————0

بغلان: یک تن اربکی در دهنه غوری با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی یاد شده عبدالخالق فرزند گل محمد با سلاح وتجهیزاتش امورز با مجاهدین پیوست.

2015-07-26

—————————————————————————————————

میدان وردگ: 1 تانگ و1 تانکر تیل در چک تخریب و3 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر گزمه دشمن در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت 8 صبح امروز درمنطقه خوساچینه بعد از یک انفجار صورت گرفت که دراثران، یک تانگ ویک تانکر تیل تخریب گردید و3 عسکرد ران کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

2015-07-26

—————————————————————————————————

خوست: یک عسکر در نادرشاه کوت با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، یک عسکرد ر ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست به قتل رسید.

عسکر یاد شده ساعت 11 چاشت دیروز درپوسته تاره منزکی هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.

2015-07-26

—————————————————————————————————

پکتیا: کمپاین دشمن نزدیک گردیز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر کمپاین دشمن در منطقه سروری نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

2015-07-26

—————————————————————————————————

کنر: یک پوسته دشمن در مانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز درمنطقه کندگل صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

2015-07-26

—————————————————————————————————

ننگرهار: بیس دشمن در خوگیانی مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس دشمن در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله صبح امروز صورت گرفت ودقیقا 2 موشک به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

2015-07-26

—————————————————————————————————

پکتیا: ماین در احمد آباد یک تن پولیس را هلاک ساخت

به اساس خبر، یک گزمه پیاده پولیس در ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته شد.

2015-07-26

—————————————————————————————————

ننگرهار: دراثرحمله طیاره بی پیلوت در لعلپور، 5 تن ملکی شهید شدند

به اساس خبر، طیاره بی پیلوت عساکر اشغالگر در ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار بریک موتر نوع سراچه ملکی حمله نمود.

موتر یاد شده از بازار آن ولسوالی به سوب قریه حرکت داشت که عصر دیروز مورد حمله قرار داده شد که دراثران، موتر نابود گردید و5 تن از سرنشینان ملکی دران به شهادت رسیدند. انالله وانا اليه راجعون.

2015-07-26

—————————————————————————————————

پکتیا: یک گزمه دشمن در سیدکرم مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه اردوی اجیر در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز درمنطقه چینو صورت گرفت ویک تانگ زرهدار دشمن تخریب گردید.

2015-07-26

—————————————————————————————————

پکتیا: 3 تن پولیس در زرمت کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک گزمه پولیس در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا مورد حمله مسلحانه قرارگرفت.

حمله ساعت 7 صبح امروز درمنطقه اوریاخیل صورت گرفت  که دراثران، یک تن پولیس کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

2015-07-26

—————————————————————————————————

قندزک 5 عسکر در چهاردره با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 5 عسکر در ولسوالی چهار دره ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکر یاد شده طی سه روز گذشته  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه با مجاهدین پیوستند.

که درجمع آنان هریک عبدالعزیز فرند محمد نعیم، مصطفی فرزند نورمحمد، محمد بشیر وسیف الله فرزندان شیرخان ومحمد الله فرزند سیدحسین شامل میباشند.

2015-07-26

—————————————————————————————————

ننگرهار: یک رینجر در سرخرود تخریب و2 تن پولیس دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه پولیس اداره مزدور در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرها حمله کردند.

حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز درمنطقه شمشپور صورت گرفت که دراثران، یک عراده رینجر تخریب گردید 2 تن پولیس کشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

2015-07-26

 

—————————————————————————————————

یک گزمه دشمن در غازی آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در ولسوالی غازی آباد حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر امروز درمنطقه سپینه گته صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

2015-07-26

—————————————————————————————————

تخار: 3 پوسته در درقد  فتح و3 تن اربکی دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 3 پوسته اربکی ها را در ولسوالی درقد ولایت تخار فتح نمودند.

پوسته های یاد شده که درمنطقه شوراب موقعیت داشت، ساعت 4 عصر امروز همزمان مورد حمله قرارگرفت که بعد از مقاومت اندک، فتح گردید و3 تن اربکی دران کشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

قابل ذکر است که برعلاوه از این 3 پوسته ، 3 پوسته کندک و6 پوسته دشمن در مرکز آن ولسوالی طی هفته جاری نیز فتح گردیده است.

2015-07-26

Related posts