دلو 14 1401

بغلان: 8 عسکر در پلخمری کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر دشمن در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان شدیدا درگیر شدند.

درگیری صبح امروز صورت گرفت، نبرد تا ظهر ادامه یافت که دراثران، شمار زیاد عساکردشمن کشته وزخمی شدند و8 جسد کشته های دشمن تاهنوز درمنطقه باقی مانده است.

Related posts