دلو 09 1401

بغلان: 2 قومندان در پلخمری زخمی و3 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، با عساکردشمن در ولسوالی پلخمری ولایت خوست وارد نبرد خونینی شدند.

نبردعصر دیروز درمنطقه باغ شمال صورت گرفت که دراثران، 3 عسکردشمن کشته شدند.

خبرمی افزاید،این نبرد دیروز درمنطقه بوقوع پیوست وتا عصر ادامه داشت که در نخستین مراحل نبرد، 8 عسکرکشته و3 عسکردیگر در پایان نبرد کشته شدند و11 تن دیگرزخمی شدند.

برعلاوه قومندان اندارابی که قومندان قوای عملیاتی بغلان بود، وقومندان امام الدین قومندان بیش شهاب الدین بود، مرگبار زخمی شدند

Related posts