دلو 14 1401

بغلان: درحمله بربیس پلخمری، 4 تن اربکی کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بربیس دشمن که بنام بیس عبید یاد میگردد، در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند.

حمله ساعت 4 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه کودان صورت گرفت، نبرد تا هنوز ادامه دارد که نظر به قول شاهدان عینی، بشمول نقیب برادر عبید 4 تن اربکی کشته و4 تن دیگر شدیدا زخمی شدند ویک تن ازمجاهدین نیز زخم برداشته است.

Related posts