دلو 14 1401

بغلان:پیوستن 6 عسکر با مجاهدین در مرکز

به اساس خبر، 6  عسکر واربکی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

افراد یادشده هریک سخی فرزند میر رازا، عبدالله فرزند امین الله، شمس الله فرزند امیر محمد، صدیق الله فرزند حاجی اعظم، محمد عیسی فرزند امیر جمه خان باشنده قریه بایسقال ومیرزا محمد فرزند حاجی معین دراثر تلاش های کمییسون جلب جذب ومجاهدین منطقه امروز با مجاهدین پیوستند.

Related posts