دلو 12 1401

بغلان:وقوع یک درگیری با دشمن در پلخمری

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر دشمن در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان شدیدا درگیر شدند.

درگیری شام دیروز هنگامی رخ داد که عساکر دشمن درمنطقه گورگند برای پس گیری بیس فتح شده تلاش کردند که درنتیجه ان، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید وعساکردشمن از منطقه پای به فرار نهادند.

Related posts