دلو 13 1401

بدخشان: 2 تن اربکی در جرم با ضرب گلوله کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 2 تن اربکی را در ولسوالی جرم ولایت بدخشان هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

عساکر یاد شده صبح امروز درمنطقه شفچان هدف قرار داده شدند وجابجا کشته شدند.

Related posts