دلو 09 1401

بدخشان: یک قومندان با یک عسکر در راغستان با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، یک قومندان با یک عسکر در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
قومندان عبدالرحمن بایک عسکر اش دیروز درمنطقه جخشو با مجاهدین پیوست وی یکی از قومندانان سابق آن منطقه بود و2 میل پیکا ویک میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم داد.

Related posts