دلو 14 1401

بدخشان: وقوع یک درگیری با دشمن در ولسوالی تگاب

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر دشمن در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت ومدت زیادی ادامه یافت که دراثرن، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

Related posts